Kristin Moe Kommunikasjon
 

Samarbeidspartnere

For å supplere selskapets produktområder har vi etablert et bredt samarbeidsnett med konkurransedyktige tilstøtende virksomheter og ressurspersoner.

Vi samarbeider blant annet med dyktige journalister innenfor aktive redaksjonelle miljøer, aktører innenfor dokumentar og annen filmproduksjon, personer som arbeider med webløsninger f.eks. på området krisekommunikasjon og pedagoger som jobber med presentasjonsteknikk i vid forstand.

Dette gir våre klienter en unik mulighet for planmessig og helhetlig profilering med en forenklet administrasjon.

Ressurspersoner vil bli valgt på fritt grunnlag, basert på klientens behov, noe som sikrer fri flyt av kompetanse, og gir maksimal kostnadseffektivitet.