Kristin Moe Kommunikasjon
 

Profilering

En positiv profil er vesentlig for at organisasjonen skal nå sine mål.

Vi er behjelpelige med forskjellige profileringstiltak enten de er knyttet til korte eller langsiktige målsettinger:

- pressekontakt
- pressekonferanse
- presseseminarer
- etablering av allianser
- kompetanseoppbygging
- lederprofilen
- produktprofilering
- myndighetsinformasjon
- events
- sponsorvirksomhet - synliggjøring