Kristin Moe Kommunikasjon
 

Mediatrening

Oppbygging av profesjonell kompetanse hos ledere og andre medarbeidere som har ansvar for samfunns-kommunikasjon er viktig for enhver organisasjon som ønsker en klar og positiv profil.

Vi tilbyr mediatrening som tilpasses den enkeltes kunnskapsnivå og opplæringsbehov.

Foruten erfaringsseminarer gis individuell oppfølging og bistand i form av rådgivning, tilbakemelding, supervisjon og initiativ til innspill i den enkeltes media-arbeid.