Kristin Moe Kommunikasjon
 

Kunder

Siden etableringen av Kristin Moe Kommunikasjon i 1989 har vi arbeidet både for offentlig og privat sektor, interesseorganisasjoner, enkeltpersoner m.v.

Av konfidensielle hensyn navngir vi ikke våre kunder, men vi har og har hatt kunder innenfor følgende områder:

 • arbeidstakerorg.,

 • bilbransjen,

 • brune- og hvitevare sektoren,

 • el-selskaper,

 • fiskeforedling,

 • forlag,

 • forskning,

 • helse,

 • industri,

 • idrettsarrangementer,

 • IT,

 • kortselskaper,

 • kosmetikk,

 • kunstformidling,

 • legemidler,

 • lotterier,

 • medier,

 • naturmidler,

 • offentlige tilsynsorganer,

 • oljeindustrien,

 • politiske partier,

 • reiselivsbransjen,

 • reklamebransjen,

 • restaurantbransjen,

 • shipping,

 • teleselskaper,

 • transport og samferdsel,

 • treforedling og

 • økonomi/finans.
 •