Kristin Moe Kommunikasjon
 

Taktiske og strategiske
kommunikasjonsplaner

Kommunikasjonsstrategien er avgjørende for at organisasjonen på en profesjonell måte skal nå sine mål. Uten en enhetlig kommunikasjonsprofil er det svært vanskelig å formidle bedriftens visjoner og mål.

Kommunikasjonsstøyen i dagens samfunn er ofte overdøvende og krever at organisasjonen har klare planer og mål som står i forhold til organisasjonens målsetninger.

Kommunikasjonsstrategien baseres på statusanalyser som danner grunnlaget for en beskrivelse av aktuelle og realistiske informasjons- og kommunikasjonstiltak.

Planene utarbeides i forhold til virksomhetens profilmålsetning eller annen definert målsetning.