Kristin Moe Kommunikasjon
 

Kommunikasjonsberedskap

Vi tilbyr døgnkontinuerlig rådgivningsberedskap overfor våre kunder bassert på løpende media- og myndighetskontakt.

Kristin Moe Kommunikasjon er til enhver tid oppdatert på de aktuelle problemstillingene og er tilgjengelig for profesjonell rådgivning og samarbeid med ansvarlig talsperson.