Kristin Moe Kommunikasjon
 

Profil- og
kommunikasjonsanalyser

Vi utfører primært kvalitative undersøkelser blant aktuelle målgrupper (f.eks. media, myndigheter, finansmiljø, konkurrenter o.a.).

Slike analyser er meget nyttige for å synliggjøre problemområder og kommunikasjonsform overfor viktige grupper.

Det er også en essensiell faktor for å klarlegge virksomhetens eksterne profil.