Kristin Moe Kommunikasjon
 

Om Kristin Moe Kommunikasjon

Virksomheten ble stiftet i 1989 og ledes av Kristin H. E. Moe som har lang erfaring innen politisk virksomhet, påvirkningsarbeid, samfunnskommunikasjon, organisasjon og ledelse.

K. H.E. Moe har juridisk bakgrunn innen blant annet arbeidsrett (spesialfag), organisasjons- og lederutvikling, markedsrådgivning, juridisk rådgivning, informasjons-ledelse, profilering og interessearbeid.

Erfaringen kommer fra virksomheter som blant annet:
TV2 og TV Norge (programleder), Asker Kommune (politiske verv), Bergen Bank, Juridisk Rådgivning for Kvinner, Det norske Veritas (rådgiver/leder), Oslo Kommune (politisk rådgiver/direktør), Nissen- Lie Consult AS (sjefskonsulent), Forbrukerrådet (styreleder) og Kredittilsynet.

Kristin Moe Kommunikasjon kan bistå med:

  •  taktiske og strategiske  kommunikasjonsplaner,
  •  profil og kommunikasjonsana1yser,
  •  profileringsti1tak,
  •  lobby og myndighetskontakt,
  •  mediatrening,
  •  kommunikasjonsberedskap og
  •  foredragsvirksomhet.