Kristin Moe Kommunikasjon
 

Personanalyse

Gjennomgang av mestringsevne på områder som er aktuelle for den enkeltes situasjon/prestasjonsfelt.

Dette analyseres bla ved evaluering av praktiske situasjoner i reelle eller regiserte oppgaver.

På denne bakgrunn identifiseres den enkeltes faglige fortrinn og positive personlige egenskaper; samt forbedringsområder.