Kristin Moe Kommunikasjon
 

Individuell rådgivning

Det legges opp til fortløpende individuell kontakt basert på delmål og sjekkpunkter for utvilkingsplaner som er beskrevet.

I tillegg etableres en beredsskap for den som ut ifra situasjonen vil ha behov for umiddelbar rådgivning ved akutte hendelser.

Rådgivningen må ha forankring i fortrolighet og tillit. Gjensidig åpenhet er avgjørende for gode kvalitative og varige resultater.