Kristin Moe Kommunikasjon
 

Identifisering av mål

Gjennom samtaler konkretiseres de utviklingsmål og endringsområder som er ønskelig og aktuelle ut ifra mestringsstatus.