Kristin Moe Kommunikasjon
 

Utviklingstiltak

På bakgrunn av personanalysen designes tiltak som bidrar til å utfordre den enkeltes utviklingspotensiale.

Tiltakene søkes å bli tilrettelagt slik at man oppnår en synergi hvor fortrinnene bidrar til å øke prestasjonen på de områder hvor kompetansen ikke er tilstrekkelig i forhold til egne og omverdnens definere forventning.