Kristin Moe Kommunikasjon
 

Forretningsidé

Kristin Moe Kommunikasjon har spesialisert seg på rådgivnings- og profileringsarbeid for kunder i offentlig og privat virksomhet.

Kjerneområdene er informasjon, samfunnskontakt, pressekontakt, myndighetskontakt og markedskommunikasjon.

Vi ser at det er et stort behov for profesjonell og kvalifisert rådgivning i næringslivet, og Kristin Moe Kommunikasjon sitter inne med omfattende erfaring og kompetanse som gjør oss til en betydelig rådgiver og samarbeidspartner.